Admin cho hỏi về cách chuyển sang tiếng việt, v* cách c*i đặt ngôn ngữ khi có file ngôn ngữ. M* hình như trên trang chủ không có nút chuyển ngôn ngữ??Nếu có gì xin nhắn qua hòm thư: new_byte2001@yahoo.com, xin cảm ơn rất nhiều!!