Admin cho hỏi về cách chuyển sang tiếng việt, và cách cài đặt ngôn ngữ khi có file ngôn ngữ. Mà h́nh như trên trang chủ không có nút chuyển ngôn ngữ??Nếu có ǵ xin nhắn qua ḥm thư: new_byte2001@yahoo.com, xin cảm ơn rất nhiều!!